Strona główna > Formy działalności

Gotowe spółki

W naszej praktyce często spotykamy się z sytuacjami, w których głównym kryterium uruchomienia działalności jest minimalizacja wszelkich formalności oraz szybki czas działania. Właśnie dla takich sytuacji mamy w swojej ofercie gotowe, profesjonalnie przygotowane spółki oraz grupy spółek. Nabycie takiej spółki pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie działalności w RP już w dniu jej zakupu. Dla najbardziej wymagających klientów mamy w swojej ofercie gotowe struktury spółek z o.o. - komandytowych, które to struktury w istotny sposób pozwalają zminimalizować obciążenia podatkowe przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa prawnego działalności.

Korzyści nabycia gotowej spółki (lub grupy spółek) są następujące:

Nasze spółki są przygotowywane jako w pełni funkcjonalne podmioty nie wymagające żadnych zmian w umowie spółki. Umowy naszych spółek są bardzo elastyczne i zawierają szeroki przedmiot działalności. Spółka posiada opłacony kapitał zakładowy w kwocie 5000 PLN oraz wszelkie numery ewidencyjne (NIP/VAT/REGON), a także wszystkie dokumenty rachunkowe wymagane do funkcjonowania spółki (księgi rachunkowe, zakładowy plan kont). Spółka posiada swoją siedzibę, którą nabywca może utrzymać bądź zmienić.

Zajmujemy się całym procesem prawnym przejścia udziałów oraz zmiany zarządu na zarząd wybrany przez Klienta. Cały proces może być tak zorganizowany, że w ciągu jednego dnia nowy podmiot może rozpocząć zawieranie umów i wystawianie faktur na rzecz osób trzecich. 

Nasza usługa obejmuje zgłoszenie wszelkich zmian do krs, w tym wszelkich zmian które pojawią się w terminie 7 dni od dnia nabycia spółki (np. zmiana siedziby, zmiana nazwy na nazwę wybraną przez Klienta etc.)

Dla najbardziej wymagających klientów przewidujemy możliwość optymalizacji poprzez założenie grupy spółek z.o.o.-komandytowych. Rozwiązanie to pozwala istotnie zminimalizować ciężar podatkowy przy zachowaniu bezpiecznych zasad odpowiedzialności za zobowiązania

Stosujemy jasne zasady rozliczeń – Klient z góry jest informowany o wszystkich kosztach związanych z całą operacją nabycia spółki/grupy spółek.